Med Informatica kan vi skära ner på den tid som det tar att integrera ett äldre system från ett uppköpt företag från upp till nio månader till så lite som fyra månader.

— Donnie Steward CIO ACH Food Companies
Läs en PDF om våra framgångar